Сподели тази статия

С две думи: теракотната плочка е направена основно от глини, докато в структурата на гранитогреса има около 50% фелдшпат, което означава:

- гранитогреса е по-здрав и е с почти 0 % водопоглъщаемост.

Предимството на гранитогреса пред теракотата се изразява в това, че може да се полага на открити места. Теракотата е с по-голяма водопоглъщаемост и, ако поеме вода и след това водата замръзне, има риск самата плочка да се напука